175-Jarig Jubileum

KLOKSIMULTAAN

Op zaterdag 19 november 2022 zal grootmeester Sipke Ernst een poging doen het wereldrecord kloksimultaan te verbeteren. Het huidige wereldrecord, uit de damwereld, werd gevestigd aan 45 borden.

 1. Dit evenement vindt plaats vanaf 18:47 uur op 19 november in zalencentrum Zaal Enzo aan het Kalverdijkje te Leeuwarden.
 2. Vooraf is er vanaf 17:30 uur voor de deelnemers een eenvoudige Chinese maaltijd.
 3. Om 18:30 uur opent wethouder Gijs Jacobse de simultaan.
 4. Erwin Denissen is de arbiter, hij controleert of alles correct verloopt. Bij onduidelijkheden beslist de arbiter.
 5. Sipke Ernst speelt tegelijkertijd tegen 47 tegenstanders met voor beide partijen twee uur bedenktijd op de klok.
 6. De recordpoging is geslaagd wanneer Sipke Ernst 33 punten of meer behaalt.
 7. De simultaangever heeft aan alle borden wit.
 8. De zet van de simultaangever is pas voltooid wanneer de klok is ingedrukt. Voor hem geldt geen ‘aanraken is zetten’.
 9. De tegenstanders nemen in volgorde plaats zoals die is aangegeven op de plattegronden in de zaal.
 10. De tegenstanders behoeven niet te wachten met hun zet totdat de simultaangever aan hun bord verschijnt.
 11. De simultaangever mag aan de tegenstander vragen wat zijn laatste zet was.
 12. De deelnemers mogen niet met anderen over hun partij praten.
 13. Wanneer de partij beëindigd is, zet de deelnemer de stukken in de beginstand terug met de witte koning in het midden van het bord als Ernst gewonnen heeft, de zwarte koning in het midden wanneer de tegenstander gewonnen heeft en beide koningen in het midden indien de partij in remise is geë
 14. Onnodig doorspelen wanneer de partij kansloos verloren staat, wordt niet gewaardeerd.

 

Sipke Ernst           Foto: Harry Gielen